Thảm Chống Tĩnh Điện


LOADING IMAGES

Thông số kỹ thuật:

  • Điện trở bề mặt lớp trên: 10e6-10e9Ω
  • Điện trở bề mặt dưới: 10e3-10e8Ω
  • Điện trở bề mặt tổng hợp: 10e5-10e8Ω
  • Độ mài mòn: +/- 0.02g/cm2
  • Thời gian loại bỏ tĩnh điện: +/-0.1s