Nút Bịt Chặn Nước


LOADING IMAGES

Công dụng: Nút chặn nước là một thành phần trong cấu trúc bê tông, có mục đích ngăn chặn các chất lỏng (Ví dụ như nước) chảy luồn theo các cây cốt thép vào trong bê tông tại đầu mút của các cây này.

Kích thước: Nhiều cỡ, phù hợp cho nhiều loại cây cốt thép đường kính 8mm, 9mm, 12mm, 15mm

Nguyên liệu: PVC hoặc cao su

Sản xuất tại Việt Nam