Dây Nối Cọc Tiêu


LOADING IMAGES

Gắn phù hợp với hầu hết cọc tiêu tiêu chuẩn.

Dây nối có thể sử dụng được ở 4 phía xung quanh chóp nhựa

Gắn lắp nhanh, sử dụng được liền với những khu vực cấm, cảnh báo khẩn gấp.

Dùng được cả trong nhà và ngoài trời

Hiệu quả hơn so với chỉ sử dụng cọc tiêu.

Sử dụng ít cọc tiêu hơn. Tiết kiệm chi phí và diện tích.