Tiêu điểm


Tăng cường an toàn lao động ngành xây dựng

Ngành xây dựng luôn nằm trong nhóm các ngành có nguy cơ cao về mức độ mất an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), chiếm khoảng 28% tổng số vụ mất ATVSLĐ. Do đó, cần có các biện pháp tăng cường nhận thức về ATVSLĐ cho các đối tượng lao động trong lĩnh vực này. […]

Detail